Finansinių tekstų vertimas

  • Metinių finansinių ataskaitų vertimas;
  • Pelno (nuostolių) ataskaitų vertimas;
  • Audito dokumentų vertimas;
  • Bankininkystės sektoriaus dokumentų vertimas;
  • Investicijų valdymo ir ekonomikos sektoriaus dokumentų vertimas;
  • Kitų finansinių tekstų vertimas (pažymos apie darbo užmokestį, banko išrašai ir kt.).

 

Finansinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos atitinkamos kalbos specialistai, turintys pakankamai finansų, bankininkystės ir ekonomikos žinių, sukaupę šios srities tekstų vertimo patirties, puikiai išmanantys šios srities kalbos leksiką ir stilistiką. Vertėjus konsultuoja finansų, ekonomikos ar bankininkystės srities mokslinis redaktorius. Finansinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Akcijos