Kitų sričių tekstų vertimas

  • Aplinkosaugos tekstų vertimas (poveikio aplinkai vertinimas, tyrimų ataskaitos, studijos, straipsniai ir kt.);
  • Draudimo tekstų vertimas (polisai, blankai, draudiminių įvykių aprašai, instrukcijos, draudimo sutartys ir kt.);
  • IT tekstų vertimas (kompiuterinė ir programinė įranga, naudotojo vadovai, diegimo instrukcijos ir kt.);
  • Švietimo srities tekstų vertimas (mokymo planai, programos, egzaminų užduotys, vadovėliai, metodinė medžiaga ir kt.);
  • Socialinės apsaugos tekstų vertimas;
  • Transporto sektoriaus tekstų vertimas;
  • Žemės ūkio tekstų vertimas.
Akcijos