Medicininių tekstų vertimas

  • Klinikinių tyrimų ataskaitų vertimas;
  • Informuoto asmens sutikimo formų vertimas;
  • Medicininių preparatų aprašų vertimas;
  • Laboratorinių tyrimų aprašų ir rezultatų vertimas;
  • Medicininės įrangos naudojimo instrukcijų vertimas;
  • Medicininių preparatų rinkodaros ir rinkotyros medžiagos vertimas;
  • Farmacijos įmonių ir medicinos įstaigų vidaus dokumentacijos vertimas;
  • Kitų medicininių dokumentų vertimas (ligos istorijų, skiepų pasų, pažymų ir kt.).

 

Medicininius tekstus verčia medicininį, farmacinį ar pan. išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Prireikus vertėjus konsultuoja medicinos, farmacijos, veterinarijos, biochemijos ar pan. srities mokslinis redaktorius. Medicininius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas. Užsakovui pageidaujant atliekame atgalinį vertimą, t.y. išverstas tekstas dar verčiamas iš vertimo kalbos į originalo kalbą. Užtikriname, kad atgalinį vertimą atliktų kitas vertėjas, nematęs teksto originalo.

Akcijos