Mokslinių tekstų vertimas

  • Mokslinių darbų vertimas;
  • Mokslinių straipsnių žiniasklaidos priemonėse vertimas;
  • Disertacijų vertimas;
  • Bakalauro ir magistro darbų reziumė vertimas ir kt.

 

Mokslinių tekstų vertėjo uždavinys –tiksliai perteikti originaliame tekste esančią informaciją. Mokslinius tekstus verčia atitinkamos mokslo srities išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę atitinkamos kalbos specialistai. Prireikus vertėjus konsultuoja mokslinis redaktorius. Mokslinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Akcijos