Teisinių tekstų vertimas

  • Teisminio bylinėjimosi dokumentai (bylos, nutartys, nuosprendžiai, ieškiniai, priešieškiniai, skundai, reikalavimai, atsiliepimai ir kt.;
  • Bendrovių steigimo dokumentų vertimas (įstatai, susirinkimo protokolai, aktai, įsakymai, įgaliojimai, registracijos pažymėjimai ir kt.);
  • ES ir LR oficialių dokumentų vertimas (direktyvos, reglamentai, įstatymai, nutarimai ir kt.);
  • Viešųjų pirkimų ir konkursų dokumentacijos vertimas.

 

Teisinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos atitinkamos kalbos specialistai, turintys pakankamai teisinių žinių, sukaupę šios srities tekstų vertimo patirties, puikiai išmanantys teisinės kalbos leksiką ir stilistiką. Vertėjus konsultuoja mokslinis redaktorius - teisininkas. Teisinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Akcijos