Reklaminių ir grožinių tekstų vertimai

  • Bendrovės reprezentacinės medžiagos vertimas;
  • Skrajučių, lankstinukų, bukletų, plakatų vertimas;
  • Spaudos pranešimų vertimas;
  • Straipsnių žiniasklaidos priemonėse vertimas;
  • Katalogų vertimas;
  • Grožinės literatūros vertimas.

 

Reklaminiai tekstai negali būti verčiami pažodžiui. Dažnai nepalyginamai svaresnė yra perkeltinė reikšmė, numanoma potekstė ar reikšminga pauzė. Dalis informacijos glūdi „tarp eilučių“. Vertėjo uždavinys –pasirinkti tinkamas raiškos priemones ir kūrybingai perteikti visą originaliame tekste esančią informaciją. Reklaminius ir grožinius tekstus verčia aukštos kvalifikacijos, kūrybingi ir kruopštūs atitinkamos kalbos vertėjai. Pasirūpiname, kad vertėjas verstų į savo gimtąją kalbą. Reklaminius ir grožinius tekstus verčiame į visas šiuo metu mūsų siūlomas kalbas ir iš jų į lietuvių kalbą. Visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja lituanistas.

Akcijos